Persondatapolitik for Thinesen Byg ApS.

 

Information til dig som kunde:

 

Som led i indgåelsen af en aftale om besigtigelse, tilbudsgivning, fakturering, entreprise-kontrakt m.m. behandler Thinesen Byg ApS. en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

 

Thinesen Byg ApS. er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

 

  • Mikkel Thinesen, Thinesen Byg ApS. Nymarken 33 A, 5300 Kerteminde.
  • 59405954. mail: mikkel@thinesenbyg.dk CVR.Nr. 39912643

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at: fremsende tilbud, udføre aftalt arbejde samt evt. fremsende faktura.

 

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.

 

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af de førnævnte formål. Desuden sker behandlingen i henhold til samme forordnings artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af entrepriseopgaven for dig.

 

Dine personoplysninger vil blive videregivet eller overladt til ”samarbejdspartnere”, ”rådgivere”, ”offentlige myndigheder” eller ”databehandlere”. Dette sker kun såfremt gældende lovgivning nødvendiggør dette.

 

Til brug for opfyldelsen af aftalen med dig indsamler Thinesen Byg ApS. almindelige personoplysninger om dig hos f.eks. de kommunale byggemyndigheder eller andre offentlige tilgængelige kilder såfremt udførelse af opgaven kræver dette

 

Dine personoplysninger vil, som udgangspunkt, efter gældende regler blive opbevaret hos Thinesen Byg ApS. i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2017 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet. Opbevaring af oplysningerne kan i særlige tilfælde være en længere periode såfremt det er nødvendigt i henhold til de relevante regler om forældelse af formuekrav

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Thinesen Byg ApS. behandler om dig:

 

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

 

Såfremt du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte dataansvarlig, Mikkel Thinesen på mail (mikkel@thinesenbyg.dk)

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Thinesen Byg ApS. ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

 

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

 

Venlig hilsen

Thinesen Byg ApS.